“My thoughts before a big race are usually pretty simple. I tell myself: Get out of the blocks, run your race, stay relaxed. If you run your race, you'll win... channel your energy. Focus.”
Carl Lewis

Assessment en ontwikkeling

Een sporter wint op basis van zijn/haar kracht en sterktes. Verlies is te wijten aan het feit dat de sterktes van de sporter niet ten volle zijn benut. Kennis van de sterktes en zwaktes van de atleet staat daarom centraal.  We stemmen de voorbereiding van topprestaties daarop af. Een verhouding waarbij de nadruk ligt op het trainen van sterktes, veeleer dan op het ontwikkelen van aandachtspunten.

  • Assessment: We identificeren de cruciale mentale kwaliteiten. We brengen de sterktes en zwaktes van de sporter in kaart, aan de hand van observaties tijdens training en wedstrijden, videoanalyse, vragenlijsten, en gesprekken.

  • Actie & opvolging: We maken een persoonlijk ontwikkelingsplan op, begeleiden de ontwikkeling en meten de progressie.

  • Resultaat: Groter zelfbewustzijn. Sterkere mentale kwaliteiten. Betere voorbereiding. Systematisch beheersen van de flow. En gegarandeerd plezier.

En dan? Stellen van nieuwe doelen, want continue verbetering is de opdracht van elke sporter.

« Terug naar Coaching