“Those who build great organizations understand that the ultimate lever for growth is the ability to get and keep enough of the right people.”
Jim Collins, Good to Great

Recrutering en selectie van uw topsporters en staf

We verhogen het rendement van uw scouting op 3 manieren:

  • Door uw scoutinginstrumenten te professionaliseren: aan de hand van (video)observatie, interviews en (online) vragenlijsten meten we cruciale mentale kwaliteiten zoals motivatie, cultureel aanpassingsvermogen en weerbaarheid. We breiden uw bestaande rapportering uit met een hoofdstuk rond mentale capaciteiten en met een individueel begeleidingsplan (ook op het mentale vlak).

  • We verbeteren de kwaliteit van uw scouts door een strenge selectieprocedure en een grondige opleiding in gedragsobservaties en –interpretatie.

  • We wenden onze eigen selectiedeskundigheid aan om potentiële nieuwe spelers beter te screenen op mentaal vlak.

« Terug naar Consulting