“Wearing the same shirts doesnt make a team.”
Steve Buchholz and Thomas Roth, “Creating the High Performance Team”

Action Type en teambuilding

Moet men veel overeenkomsten of juist verschillen hebben om als team goed te presteren? Laat ons net de complementariteit tussen sporters en trainer benutten. Een verhoogd inzicht in de sterktes, valkuilen en groepsdynamieken van een team gebruiken we als "eye opener". We verbeteren het leiderschap, stimuleren de communicatie en versterken de team spirit.

  • Assessment: We definiëren het gewenste teamprofiel en de cultuur. We onderwerpen het team aan een nauwkeurige analyse aan de hand van observaties, gesprekken en vragenlijsten.

  • Terugkoppeling: We geven het team feedback over hun specifieke karakteristieken. We hanteren het Action Type om inzicht te geven in de types van de leden van het team en brengen duidelijkheid rond het teamprofiel. Gebruiken we de verschillen om de teamdoelstellingen te halen, of moeten we ze net opheffen?

  • Actie & opvolging: We maken een teamactieplan op, formuleren prioriteiten en volgen op. We sturen bij waar nodig en geven vernieuwde doelen mee.

« Terug naar Coaching