Referenties

KSV Cercle Brugge

Logo Cercle Brugge

Lees meer

 • Doorlichting van de mentale capaciteiten van de A-kern: opmaak persoonlijke mentale profielen via persoonlijkheidsvragenlijsten en observatie
 • Feedback en begeleiding bij het opmaken van persoonlijke actieplannen op mentaal vlak
 • Workshop met de spelers van de A-kern om de opportuniteiten en valkuilen van de verschillende profielen toe te lichten
 • Feedback naar technische staf en bestuur met betrekking tot de globale mentale capaciteiten van het team, met inbegrip van risico’s en opportuniteiten en benchmarking met Belgische en Nederlandse gegevens
 • Opstarten persoonlijke mentale coaching van een aantal kernspelers
 • In kaart brengen van de persoonlijkheidsprofielen van de technische staf (focus op leiding geven en communicatie) en feedback omtrent sterkten en ontwikkelingspunten van de persoonlijke stijl
 • Begeleiden van de technische staf in het gebruik van de mentale profielen van de spelers (coach the coach)
 • Opstarten mentale coaching bij het beloftenteam – screening van mentale capaciteiten aan de hand van vragenlijsten en observatie
 • Terugkoppeling naar trainerstaf en opmaak concrete coaching-adviezen
 • Project mentale coaching bij de bovenbouw van Cercle – U16, U17 en U19
 • Opleiding positief coachen en gebruik persoonlijkheidsprofielen voor de volledige trainersstaf van de jeugdopleiding

KBVB

Logo KBVB

Lees meer

 • Samenwerking omtrent mentale begeleiding van de nationale jeugdelftallen U17 en U19. Mentale screening van een brede selectie van ongeveer 30 spelers per jeugdelftal d.m.v. verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten. Achteraf schriftelijke terugkoppeling van deze resultaten aan de spelers die uit de boot vielen bij de finale selectie.
 • Verdere, diepgaandere mentale screening van 22 nationaal geselecteerde jeugdspelers tijdens vierdaagse stage. Via persoonlijkheidsvragenlijsten, individuele gesprekken en observatie van verscheidene trainingen en 2 internationale wedstrijden. Workshop omtrent het Action Type model en inzichten in de verschillende persoonlijkheidstypes.
 • Uitgebreide rapportering van de mentale capaciteiten van de spelers met individuele adviezen om zich mentaal op een optimale wijze te ontwikkelen.
 • Coach the coach: Individuele begeleiding van de hoofdtrainers aangaande situationeel leiderschap, inzicht in groepsdynamica en werking met het Action Type model, persoonlijke groei en communicatiestijlen. Het opstellen van een actieplan om zich als trainer mentaal beter te ontwikkelen en een feedbackgesprek hieromtrent.
 • Verdere samenwerking in het seizoen 2010-2011. Mentale profilering van de nieuwe lichting U19 tijdens meerdaagse stage (augustus) en aanvulling van de mentale profielen van de bestaande selecties (U17 tot U19).

Topsportscholen Vlaanderen

Logo VFV

Lees meer

 • In samenwerking met de Voetbalfederatie Vlaanderen het uitvoeren van een uitgebreide analyse van de mentale capaciteiten, sportpersoonlijkheid en motivatie van alle 2de en 3de graads-studenten voetbal van de topsportscholen in Vlaanderen. Terugkoppeling van deze resultaten naar de studenten en de trainers in de topsportscholen in een persoonlijk rapport.
 • Uitgebreide, tweedaagse workshop mentale coaching voor voetbaltrainers van de Vlaamse topsportscholen en de Verantwoordelijken Jeugdopleiding van de Belgische clubs.

KV Oostende

Logo KVO

Lees meer

 • Mentale profilering van de A-kern via vragenlijsten en observaties
 • Profilering van de trainersstaf (Action Type)
 • Coach the coach: terugkoppeling resultaten van het team naar de technische staf – opmaak concrete coachingsadviezen
 • Tweemaandelijkse opvolging met hoofdcoach
 • Mentale analyse van een paar vaste waarden in het team d.m.v. vragenlijsten omtrent sportpersoonlijkheid en motivatie.
 • Individueel feedbackgesprek met elk van deze spelers, terugkoppeling van de mentale analyse en bespreken van persoonlijke aspiraties. Het samen opstellen van een persoonlijk actieplan om zich mentaal verder te evolueren.

Nike Football Training

Logo Nike Football Training

Lees meer

Maenhout & Perquy staan in voor de mental coaching tijdens de Nike Football Training. Dit is een meerdaagse stage waarbij een geselecteerde groep beloftevolle voetballers de kans krijgen om getraind te worden door verschillende topcoaches en –begeleiders; dit wordt 4 keer per jaar georganiseerd.

 • Analyse van de mentale capaciteiten d.m.v. vragenlijsten. Terugkoppeling naar de spelers toe in een uitgebreid rapport van deze vaardigheden en valkuilen en bijhorende vergelijking met hedendaagse toptalenten zoals Steven Defour, Vincent Kompany en Moussa Dembélé.
 • Interactieve workshop inzake de verschillende sportpersoonlijkheden met hun kwaliteiten en valkuilen via het Action Type model.

Volleyteam Knack Randstad Roeselare

Logo Knack Roeselare

Lees meer

 • Coach the coach: Individuele begeleiding van de coach inzake effectief leiderschap, inzicht in groepsdynamica en persoonlijke groei doorheen systematisch terugkerende coachingssessies.
 • Mentale screening van de spelerskern op basis van observatie tijdens training en wedstrijden en een batterij aan persoonlijkheidsvragenlijsten. Opmaak van individuele persoonlijkheidsrapporten met kwalitatieve en kwantitatieve argumentatie van de mentale profielen.
 • Feedbackgesprekken met de individuele spelers, waarbij inzichten in sterktes en valkuilen op mentaal vlak teruggekoppeld worden, waarna samen prioriteiten gesteld worden als startpunt van de mentale training.
 • Integrale feedback naar de staf toe met betrekking tot de mentale kwaliteiten van de individuele spelers afzonderlijk maar ook van het team als geheel, met duiding van opportuniteiten en bedreigingen op teamniveau en concrete actiepunten.
 • Gebruik van het Action Type als model en instrument, als eyeopener voor coach en team, met als doel inzichten in eigen en andermans sterktes en valkuilen te bevorderen en bovendien interactie en samenwerking te versterken.
 • Mentale training: individuele opvolgingsgesprekken met de spelers volgens hun persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Biofeedbacktraining: leren controleren van fysieke parameters en opwekken van flow via hoogtechnologische mentale technieken.
 • Teamsessies rond concentratie en wedstrijdvoorbereiding.

GOLD Swimming Team

Logo Gold Swimming Team

Lees meer

GOLD Swimming Team geeft Maenhout & Perquy de schitterende kans om integraal en structureel aan mental coaching te doen, wat wil zeggen dat we op verschillende pijlers werkzaam zijn, wat toelaat het potentieel maximaal te benutten:

 • Zwemmers:
  • Startdag: Uitgebreide mentale screening van de kernzwemmers op basis van observatie tijdens training en wedstrijd, individuele gesprekken, een batterij aan persoonlijkheidsvragenlijsten en een interactieve Action Type workshop.
  • Opmaak van individuele persoonlijkheidsrapporten betreffende mentale vaardigheden en leerstijl van de zwemmers.
  • Individuele feedbackgesprekken: inzichten in sterktes en valkuilen op mentaal vlak worden besproken, waarna samen ontwikkelingsprioriteiten gesteld worden als startpunt van de mentale training.
  • Mentale training: Individuele begeleidingsgesprekken en groepssessies omtrent oa. “the mental game plan”, concentratie en wedstrijdvoorbereiding.
  • Biofeedbacktraining: het leren controleren van fysieke parameters via hoogtechnologische mentale technieken om een optimale mentale toestand te verkrijgen om topprestaties te leveren.
 • Coaches:
  • Integrale feedback naar het team van coaches toe met betrekking tot de mentale kwaliteiten van de kernzwemmers afzonderlijk, maar ook van het team als geheel, met duiding van opportuniteiten, valkuilen en actiepunten.
  • Coach the coach: begeleiding van de 4 coaches inzake situationeel leiderschap, inzicht in groepsdynamica, persoonlijke groei en communicatiestijlen via groepssessies. Daarnaast ook individuele gesprekken met de coaches omtrent het opstellen en realiseren van een persoonlijk actieplan, op basis van inzichten in hun eigen persoonlijkheid alsook deze van de andere coaches, met het oog op een optimale samenwerking in het team van coaches.
 • Ouders & begeleiders:
  • Infosessie rond Mental Coaching naar het bestuur en de ouders van de GOLD-zwemmers toe inzake het preciese verloop van de integrale mentale begeleiding.
  • Overleg met het interdisciplinair team (coaches, dokter, kinesisten, diëtiste, osteopaat & inspanningsfysioloog) omtrent bevindingen en progressiemarge van de kernzwemmers.

Congres Mental Coaching 17 april 2010 (Gent)

Logo Mental Coaching

Lees meer

Programma

Mentale coaching tijdens Olympische Spelen: de Nederlandse aanpak Rico Schuijers, Voorzitter Vereniging voor Sportpsychologie Nederland

Mentale begeleiding van de Belgische jeugdinternationals voetbal Marc Van Geersom, Youth Responsible Royal Belgian Football Association & Kris Perquy, Mental Coach KSV Cercle Brugge en KV Oostende

Panelgesprek: Nut van mentale training bij topprestaties, positieve coaching versus ‘win at all cost’ Onder leiding van Maarten Vangramberen, journalist VRT & Sporza Met oa Brigitte Becue (zwemmen), Dirk Van Tichelt (judo)(te bevestigen), Aagje Vanwalleghem (gym)

Simultane workshops:

Cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling bij jongeren: impact op sportprestaties en hoe speel je hierop in?
Els Snauwaert, Sportpsychologe Artistieke Gymnastiek Heren, Vlaamse Schermbond, Vlaamse Roeibond, Vlaamse Liga Gehandicaptensport & Sport Support

Coachen op maat van je atleten, een GOLDen aanpak: Action Type in de praktijk.
Wauter Derycke, head coach GOLD
Swimming Team & Eva Maenhout, mental coach bij Volleybalclub Knack Randstad Roeselare, Maenhout & Perquy

Effectief communiceren voor coaches: oefening gevraagd
Prof. Bert De Cuyper, sportpsycholoog, Humane Kinesiologie
KULeuven & Emilie Schollaert, sportpsychologe

Mentale training tijdens revalidatie
Afke Van De Wouw, sportpsychologe, Utrecht